Žmonės yra klajokliai Žmonės yra klajokliai

Užduotys

Ar turi giminaičių, kurie gyvena užsienyje? Kodėl jie išvyko, kaip jie jautėsi palikdami savo šalį? Žemėlapyje pažymėk jų naująją gyvenamąją vietą ir sužinok, kokiu būdu ten galima nukeliauti, kiek kainuoja būtiniausios prekės ar paslaugos – nuoma, maistas, pan. Išnagrinėk egzistuojančius darbo pasiūlymus toje šalyje – ar sunku atvykėliams gauti naują poziciją?

Pristatyk paruoštą darbą savo klasei.

5-8 klasei

  1. Išsirink vieną istorinį įvykį, kuomet vyko didelis populiacijos persikraustymas. Kas paskatino šią migraciją? Pasistenk susisiaurinti šį pavyzdį iki individualaus atvejo. Atlik tyrimą (arba įsivaizduok, jei nėra prieinamų šaltinių!) apie šeimą ar individą, kuris pasirinko arba buvo priverstas išvykti į užsienį. Kokias kliūtis jiems reikėjo pereiti? Kokios buvo priežastys bei pasekmės jų asmeniniam gyvenimui dėl šios migracijos?
  2. Palygink skirtingų savo šalies politinių partijų pasiūlymus ir požiūrį į migraciją.

9-12 klasei