Tūkstantmečio mokyklos Tūkstantmečio mokyklos

KŪRYBINGUMAS KAIP UGDYMO FILOSOFIJA IR METODIKA

Tai ir teorinė, ir praktinė metodika, įgalinanti kūrybinio mąstymo taikymą ugdymo procese. Programoje derinamos filosofijos, meno, psichologijos, edukologijos, neuromokslo perspektyvos. Sąveika su lyderyste, kultūriniu ugdymu, STEAM, galimai ir įtraukumu.

Šia programa siekiama pasiūlyti aiškias teorines gaires, leidžiančias suprasti esmines kūrybingumo sampratas bei jų kilmę; taip pat kurso metu pristatoma konkreti praktinė metodika, kuri įgalina kūrybinių prieigų taikymą ugdymo procese. Programoje derinamos filosofijos, meno, psichologijos, kognityvinių mokslų, edukologijos, neuromokslo žinios bei perspektyvos.

Konceptualinė programos dalis nuosekliai papildoma praktinėmis užduotimis, pristatant kūrybingumo technikas, konkrečius jų taikymo pavyzdžius, integracijos į edukacijos procesus galimybes, taip pat autonomiškai adaptuojant kurso metodinę medžiagą. Mokymų ciklas sudaro sąlygas kūrybingumą praktikuojančių mokytojų bendruomenės telkimui, jame siekiama plėtoti profesines kompetencijas taip pat ir horizontaliais principais — t. y. mokytojams mokantis iš mokytojų, bendradarbiaujant su kolegomis, teikiant ir priimant grįžtamąjį ryšį, reflektuojant įgytas patirtis, keičiantis informacija.

Daugiau apie akredituotą programą rasite čia.

FENOMENAIS GRĮSTAS UGDYMAS

Suomiškos metodikos integravimas į mokyklos ugdymo procesus. Fenomenais grįstas ugdymas (toliau PhBL) – holistinis požiūris, kuris remiasi komandiniu darbu ir įgalinimu. Mokomasi spręsti realaus pasaulio problemas, žinias paversti įgūdžiais, akcentuojamos metodo sąsajos su kultūriniu ugdymu, lyderyste ir STEAM mąstymu.

PhBL esmė — nagrinėti ne „sausąsias“ žinias, bet realaus gyvenimo reiškinius, kuriuose atsiskleidžia integralios sąsajos tarp sričių ir disciplinų. Sprendžiant konkrečius klausimus, ugdomas kūrybingumas, novatoriškumas, STEAM mąstysena, kultūrinė kompetencija, o kartu

lavinamas lankstumas, bendruomeniškumas, mokoma įžvelgti ir susidoroti su rizikomis, ugdomas gebėjimas pritaikyti žinias naujose situacijose.

Mokytojas, išmanydamas fenomenais grįsto ugdymo specifiką, geba tinkamai palydėti, fasilituoti ir įgalinti besimokančiuosius. Tokiu būdu skatinamas smalsumas daryti atradimus, ugdomas kritinis bei divergentinis mąstymas, bendradarbiavimo kultūra. Mokiniai, rengdami fenomeninius projektus, įgyja „minkštųjų” bei „kietųjų” gebėjimų ir kompetencijų, tokių kaip viešasis kalbėjimas, projektų kūrimas, kūrybinė analizė.

Daugiau apie akredituotą programą rasite čia.

STEAM IR KŪRYBINIS MĄSTYMAS

Fenomenais bei problemomis grįstas ugdymas atskleidžiamas kaip esminė STEAM mąstysenos dalis. Parodoma kaip STEM sąveikauja su A („Arts“) plotme, kokiu būdu menas ir kūryba gali daryti įtaką gamtos ir tiksliųjų mokslų prieigoms. Sąveika su STEAM, lyderyste, kultūriniu ugdymu.

Tik nuo mokytojų požiūrio priklauso, kuri STEAM raidė (Science, Technology, Engineering, Arts irMathematics) labiau akcentuojama. Šiame kurse ypatingas dėmesys skiriamas „A raidės“ momentui, suvokiant jį ne tik kaip meno, kūrybingumo ir tarprsitinio mąstymo dėmenį.

Kurso eigoje fenomenais bei problemomis grįstas ugdymas atskleidžiamas kaip esminė STEAM mąstysenos dalis. Parodoma kaip STEM sąveikauja su A („Arts“) plotme, kokiu būdu menas ir kūryba gali daryti įtaką gamtos ir tiksliųjų mokslų prieigoms. Pabrėžtina, kad mokslas ir menas čia tampa partneriai – tokiu būdu STEAM mąstysena suvokiama kaip tikrovės analizės, kritinio mąstymo, o taip pat kūrybinių inovacijų sfera sprendžiant realias problemas. Kurse lavinami ir kiti XXI a. įgūdžiai: aktyvios informacijos paieškos, daugialypio raštingumo, problemų sprendimo geba, bendradarbiavimo įgūdžiai ir sąmoningas technologijų naudojimasis.

Daugiau apie akredituotą programą rasite čia.