Užduotis

  • „The Yes Men“ kolektyvas dažnai vagia tapatybes, kad išryškintų pasaulio galingųjų veidmainystes.
  • Keliais sakiniais papasakok, kuo ir kodėl norėtum apsimesti, idant demaskuotum melą arba pasipriešintum neteisybei.
  • Užpildyk namų darbų formą ir siųsk mums.

Socialinis ugdymas Socialinis ugdymas

atlikęs užduotį
užpildyk dalyvio anketą

išsiųsk užduotį

Nuoroda į atliktą užduotį (youtube, instagram, dropbox ir etc.)

Geriausias draugas

Klausimas, kuo būtų pavirtusi Tomo ir Kristupo idėja mokyti kūrybingumo video formatu, jei ne visiškas vizijos sutapimas su „Swedbank“ jaunimo programos tikslais. Auginti ir įkvėpti kūrybiškas, mąstančias asmenybes yra vienas Jaunimo programos siekių, kuris toks artimas ir „Kūrybingumo mokyklos“ norams. Ir tai tik pradžia!