KONKURSO TAISYKLĖS KONKURSO TAISYKLĖS

1. Projekto pavadinimas: „Kūrybingumo mokykla“ 
2. Projekto organizatorius: UAB Dega dangus
3. Projekto puslapis internete: www.kurybingumomokykla.lt ir www.kumokykla.lt 
4. Projekto aktyvumo laikotarpis: 2019 09 01-2020 07 01 imtinai.
5. Projekto dalyviai, kurie pretenduoja į projekto rėmėjų įsteigtus prizus:
5a. Ne jaunesni nei 13 m.amžiaus moksleiviai, projekto aktyvumo laikotarpiu atlikę ir pateikę organizatoriams visas 12 užduočių;
5b. bendrojo lavinimo ir menų mokyklų mokytojai, pagal projekto puslapyje pateiktas gaires pravedę pamoką ir projekto aktyvumo laikotarpiu pateikę tai įrodančią medžiagą organizatoriams;
5c. bendrojo lavinimo ar menų mokyklų klasės, atlikusios kolektyvinę užduotį ir projekto aktyvumo laikotarpiu pateikusios tai įrodančią medžiagą organizatoriams.
6. Projekto dalyviai, kurie pretenduoja į projekto Studijų draugo įsteigtas stipendijas: 12 klasę (IV gimnazijos klasę) lankantys moksleiviai, projekto aktyvumo laikotarpiu atlikę ir pateikę organizatoriams visas 12 užduočių.
7. Prizų laimėtojus po projekto aktyvumo laikotarpio atrenka projekto organizatoriai.
8. Informacija apie laimėtojus gali būti viešai skelbiama internete, spaudoje ir kitose viešojo informavimo priemonėse, kuriose tai leidžiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 
9. Projekto organizatoriai pasilieka teisę taisykles keisti.