Creative Ecologies Creative Ecologies

CREATIVE ECOLOGIES

Šis video pamokų ciklas yra bendro projekto su interdisciplininio meno kūrėjais  iš Lietuvos bei užsienio dalis. Pamokų tikslas – skatinti moksleivius kūrybiškai permąstyti sparčiai kintančio pasaulio problemas, ugdyti ekologinį sąmoningumą supažindinant juos su žymių menininkų/-ių tyrimų bei sukurtų darbų pavyzdžiais. Taip pat kurti dialogą su jaunaisiais-būsimais kultūros vartotojais. 

Pamokų metu menininkai/-ės iš Lietuvos bei užsienio kuria autentiškas, savo darbo praktika pagrįstas video pamokas, kuriose susilieja meno ir mokslo metodologijos. Rodomas menininkų/-ių, kaip mokslininkų/-ių vaidmuo siūlant naujas idėjas spręsti aktualias modernaus pasaulio problemas.  

Šios video pamoka yra išverstos į lietuvių, anglų, suomių, norvegų bei islandų kalbas ir dalinai finansuojamos Nordplus. Jas rasti galite mūsų YouTube kanale.